جشنواره تالاسمی

جشنواره تالاسمی با موضوعات مختلف هنری - شعر و نقاشی - علمی و پژوهشی - موسیقی - صنایع دستی- فرهنگی - تئاتر