تعطیلی دفتر انجمن تالاسمی ایران

تعطیلی دفتر انجمن تالاسمی ایران

 به اطلاع می رساند روز شنبه مورخ 1396/11/21 دفتر مرکزی انجمن تالاسمی ایران تعطیل می باشد